Sponsorami konkursu są:

 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,
 • Urząd Miasta w Katowicach.

 Honorowy Patronat nad konkursem został objęty przez:

 • Minister Edukacji,
 • Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę,
 • Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Pana Kazimierza Karolczaka,
 • Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupę,
 • Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusza Chęcińskiego,
 • Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 • Fundację GPW.

 Patronat medialny nad konkursem został objęty przez:

 • Telewizję Polską S.A. oddział w Katowicach,
 • Business HUB.

 Partnerami konkursu są:

 • Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
 • Fundacja Inicjatyw Akademickich Paideia,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Centrum im. Adama Smitha.